Bazylika Mniejsza pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim i dachówka karpiówka historyczna Heritage Roof Tiles!

Przydzielono dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla piotrkowskiej bazyliki pw. św. Jakuba Apostoła, która zyska nowe pokrycie dachu. Pod nadzorem i wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków dachówka do renowacji świątyni musi posiadać odpowiednie cechy i właściwości fizyczne. Przede wszystkim powinna mieć zróżnicowaną kolorystykę, odpowiednią grubość oraz określony kształt, wybrany na podstawie badań najstarszych dachówek znalezionych na strychu kościoła. Zadanie powierzono ekspertom w dziedzinie odtwarzania i produkcji dachówek historycznych firmie Heritage Roof Tiles która wyprodukowała i dostarcza dachówkę na bazylikę. Wypał w węglowych piecach kręgowych nadał dachówce wielobarwnej, rozwibrowanej kolorystyki czyniąc dach rustykalnym i historycznym. Dzięki temu nowe pokrycie dachu doskonale komponuje się z historyczną elewacją i świetnie nawiązuje do historycznego charakteru kościoła.  Zanim doszło do prac dekarskich i układania nowej dachówki wzmocniono więźbę dachową. Prace na dachu świątyni trwają, po ich zakończeniu zaprezentujemy efekt końcowy.

 

źródło: https://kancelariaordo.pl/2023/historyzujaca-dachowka-na-piotrkowskiej-bazylice/
źródło: https://kancelariaordo.pl/2023/historyzujaca-dachowka-na-piotrkowskiej-bazylice/
źródło: https://kancelariaordo.pl/2023/historyzujaca-dachowka-na-piotrkowskiej-bazylice/

Historyczna dachówka karpiówka Heritage Roof Tiles na dachu zabytkowej Konkatedry w Kamieniu Pomorskim

Zabytkowa świątynia konkatedry w Kamieniu Pomorskim doczekała się realizacji renowacji dachu i odtworzenia ceramicznych dachówek. Na podstawie zachowanych oryginałów odtworzone zostały dachówki karpiówki o wykroju półkolistym, które zostały ręcznie odtworzone i wypalone w węglowych piecach kręgowych Fabryki Ceramiki Budowlanej w Ostrzeszowie. Produkcję dachówek poprzedziło wiele badań i ekspertyz. Jako pierwsza zbadana dendrologicznie została więźba dachowa kościoła, która okazała się pochodzić z XIII wieku. To sensacyjne odkrycie potwierdzone zostało przez ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zachowane dachówki historyczne zostały także przebadane najpierw w instytucie w Łodzi i finalnie w laboratorium w Gliwicach. Ostatecznie badania, testy i próby potwierdziły czasookres powstania dachówek na 1528 rok. W badania zaangażowany został dr arch. inż. Maciej Małachowicz, który jest ekspertem w dziedzinie dachówek historycznych, autor książki „900 lat dachówki historycznej w Polsce” oraz właściciel bogatej kolekcji dachówek historycznych. Dzięki jego badaniom dobrany został duży i szeroki zabytkowy gąsior, który spełni swoją funkcję na szerokiej kalenicy kościoła. Po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących dachówek i gąsiorów zostały wykonane prototypy elementów, które zaakceptowane musiały zostać przez służby konserwatorskie, architekta, Inwestora oraz wykonawcę zlecenia. Wykonana dachówka ma 2,5cm grubości jest o wykroju półkolistym, na jej powierzchni uczytelniony został rustykalny efekt postarzenia a wypał węglowy dopełnił całości i nadał dachówkom historycznego wyglądu. W chwili obecnej realizowane są dostawy dachówki i trwa jej montaż. Pierwsze efekty prac są naprawdę imponujące, po prostu dla tak prestiżowego obiektu wymagana była wyjątkowa dachówka, które pasuje do klasy zabytku i wiernie odtwarza historię dla kolejnych pokoleń.

  

Montaż karpiówki historycznej Heritage Roof Tiles na konkatedrze w Kamieniu Pomorskim
Heritage Roof Tiles karpióka historyczna
Heritage Roof Tiles

Dachówka nie zawsze musi być na dachu… Historyczne karpiówki Heritage Roof Tiles na elewacji zabytkowej kamienicy.

Realizacje projektów renowacyjnych w portfolio Heritage Roof Tiles odkrywają coraz to szersze zastosowania dla dachówki karpiówki historycznej produkowanej w manufakturze FCB Ceramika. Tym razem dachówki historyczne o wykroju „rombowym” i tzw. „club” zastosowane zostały na elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 w Toruniu. Dom Schwartza wybudowany został w 1899 roku i przetrwał do dziś, a jego oblicze zostało odrestaurowane, także za pomocą ceramiki od Heritage. Dachówki na elewację odtworzone zostały na podstawie oryginalnych dachówek które się zachowały. Odtworzone zostały wykroje dachówek jak i samo ich zamontowanie na elewacji budynku, gdzie odtworzony został układ i wzór jaki dachówki tworzą w całości. Historyczne uwarunkowania wskazują że w regionie Torunia występowało kiedyś więcej tego rodzaju budowli, a niektóre z nich zachowały się po dzień dzisiejszy. Piękny projekt, najwyższy poziom prac konserwatorskich i wykonawczych nadaje budynkowi niewątpliwie referencyjnego charakteru w swojej klasie. Czekamy na kolejne wezwania w ceramice do renowacji zabytków i prezentujemy kilka zdjęć z tej ciekawej realizacji.