sie 22 2023

Historyczna dachówka karpiówka Heritage Roof Tiles na dachu zabytkowej Konkatedry w Kamieniu Pomorskim

Zabytkowa świątynia konkatedry w Kamieniu Pomorskim doczekała się realizacji renowacji dachu i odtworzenia ceramicznych dachówek. Na podstawie zachowanych oryginałów odtworzone zostały dachówki karpiówki o wykroju półkolistym, które zostały ręcznie odtworzone i wypalone w węglowych piecach kręgowych Fabryki Ceramiki Budowlanej w Ostrzeszowie. Produkcję dachówek poprzedziło wiele badań i ekspertyz. Jako pierwsza zbadana dendrologicznie została więźba dachowa kościoła, która okazała się pochodzić z XIII wieku. To sensacyjne odkrycie potwierdzone zostało przez ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zachowane dachówki historyczne zostały także przebadane najpierw w instytucie w Łodzi i finalnie w laboratorium w Gliwicach. Ostatecznie badania, testy i próby potwierdziły czasookres powstania dachówek na 1528 rok. W badania zaangażowany został dr arch. inż. Maciej Małachowicz, który jest ekspertem w dziedzinie dachówek historycznych, autor książki „900 lat dachówki historycznej w Polsce” oraz właściciel bogatej kolekcji dachówek historycznych. Dzięki jego badaniom dobrany został duży i szeroki zabytkowy gąsior, który spełni swoją funkcję na szerokiej kalenicy kościoła. Po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących dachówek i gąsiorów zostały wykonane prototypy elementów, które zaakceptowane musiały zostać przez służby konserwatorskie, architekta, Inwestora oraz wykonawcę zlecenia. Wykonana dachówka ma 2,5cm grubości jest o wykroju półkolistym, na jej powierzchni uczytelniony został rustykalny efekt postarzenia a wypał węglowy dopełnił całości i nadał dachówkom historycznego wyglądu. W chwili obecnej realizowane są dostawy dachówki i trwa jej montaż. Pierwsze efekty prac są naprawdę imponujące, po prostu dla tak prestiżowego obiektu wymagana była wyjątkowa dachówka, które pasuje do klasy zabytku i wiernie odtwarza historię dla kolejnych pokoleń.

  

Montaż karpiówki historycznej Heritage Roof Tiles na konkatedrze w Kamieniu Pomorskim
Heritage Roof Tiles karpióka historyczna
Heritage Roof Tiles