Renowacja zabytkowego obiektu – od pożaru po nowy dach ceramiczny Heritage Roof Tiles

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Region Łużyce, który opiekuje się ochroną i ratowaniem obiektów zabytkowych udostępniamy fotorelację z odbudowy hełmu zabytkowego Zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach. Kompleksowy artykuł opisujący historie zniszczenia i odbudowy obiektu zaprezentowany zostanie w kwartalniku Renowacje i Zabytki nr 4/2021 dziś u nas zajawka i kilka ciekawych, historycznych zdjęć.

Przed pożarem hełm wieży Zaku Żary pokryty był blachą.

Zamek Żary przed 19.09.2019 autor zdjęcia Marcin Haładowski

Wieża zamku uległa pożarowi w dniu 13.09.2019 roku

Pożar wieży Zamku Żary autor zdjęcia Małgorzata Fudali

Zamek Żary bez hełmu wieży autor Arkadiusz Gutka

Dzięki działaniom Stowarzyszenia Region Łużyce oraz lokalnych władz samorządowych przystąpiono do odbudowy wieży.

Odbudowa hełmu wieży Zamku Żary autor zdjęcia Andrzej Buczyński

Dachówkę historyczną karpiówkę z wypału węglowego oraz ręcznie formowane gąsiory odtworzono w Heritage Roof Tiles So z o.o.

Odbudowany hełm wieży Zamku Żary po zakończeniu prac renowacyjnych, autor zdjęcia Marcin Hładowski

Więcej zdjęć oraz bardzo ciekawy artykuł opisujący historię wieży Zamku Żary wkrótce na łamach kwartalnika Renowacje i Zabytki oraz na naszych stronach internetowych i portalu społecznościowym Facebook: Heritage Architektura i Ceramika. 

Wyjątkowe płytki ręcznie malowane od Heritage Roof Tiles

Przykładowa realizacja zlecenia specjalnego wg indywidualnego projektu Klienta. Płytki ręcznie malowane w kolorze kobaltowym.

Płytki ręcznie malowane od Heritage Roof Tiles to prawdziwe dzieła sztuki. Malowane pieczołowicie z najwyższą starannością płytki do wnętrz i na zewnątrz proponowane są w bogatych kolekcjach wzorów rustykalnych, folkowych jak i historycznych i nowoczesnych. W Heritage realizowane są także zlecenia wykonania płytek wg wzoru indywidualnego Klienta. Na podstawie dostarczonego wzorca w formie obrazu, ryciny czy też fotografi wykonywane są szkice na podstawie których docelowo malowane są obrazy na płytkach ceramicznych, które w finalnym etapie produkcji są wypalane. Płytki od Heritage trafiają do wnętrz mieszkalnych a także obiektów użyteczności publicznej, są też odtwarzane historycznie na potrzeby renowacji zabytków. Więcej informacji na https://www.heritageceramics.pl/kategorie/plytki-scienne-i-ceramiczne/

Przykład płytki ściennej Heritage wykonanej w kolorystyce kobaltowej.

Płytka ręcznie malowane Heritage Roof Tiles

Glazurowane kształtki elewacyjne od Heritage Roof Tiles produkowane w FCB Ceramika na renowacjach prestiżowych obiektów zabytkowych w Europie zachodniej.

Coraz większe wymagania branży konserwatorskiej zarówno w Polsce jak i Europie sprawiają, że niewielu producentów ceramiki architektonicznej może wykonać skomplikowane zadania renowacyjne. Do naszej firmy trafiają duże projekty renowacyjne prowadzone na coraz większych, coraz bardziej prestiżowych zabytkach. Firmy wykonawcze realizujące prace renowacyjne podkreślają ze małe manufaktury nie podołają wykonać dużych ilości przy zachowaniu terminów i jakości, dlatego trafiają do FCB Ceramika. 3 zakłady produkcyjne i 300 osobowa załoga firmy złożona z ekspertów i zgranych grup zadaniowych wyspecjalizowanych w ręcznej produkcji ceramiki dają możliwości realizowania zarówno mniejszych jak i dużych zleceń renowacyjnych. Kolejnym aspektem przemawiającym za wyborem oferty od FCB Ceramika jest jakość produktów, która jest priorytetem w firmie. Ciągły nadzór nad procesem produkcji, nieustanna kontrola jakości od surowca poprzez kolejne etapy produkcji daje gwarancję uzyskania najwyższej klasy ceramiki. Rygorystyczne testy na mrozoodporność i badania w renomowanym instytucie w Niemczech Das Keramik Institut oraz wyniki przekraczające normy europejskie potwierdzają najwyższe parametry produktów renowacyjnych od FCB Ceramika. Aktualnie firma realizuje bardzo duży kontrakt na rynek niemiecki gdzie produkowane są glazurowane kształtki elewacyjne o bardzo zróżnicowanych formach, wymiarach oraz 2 kolorach zieleni i brązu a także naturalne czerwone Każdy z elementów wymaga przygotowania osobnej formy, przymiarów do produkcji, użycia specjalnej mieszanki glazury oraz wypału w odpowiedniej temperaturze aby uzyskać pożądaną kolorystykę maksymalnie odzwierciedlającą oryginał ceramicznego elementu pochodzącego z zabytku. Końcowym etapem produkcji jest ścisła kontrola, pomiary elementów, sprawdzenie zgodność parametrów i bezpieczne spakowanie produktów do transportu. Całość wymaga czasu, jednak firmy pracujące w branży zabytków dobrze wiedzą że ceramika jest wymagającą dziedziną w której pewnych etapów nie da się ominąć ani ich przyśpieszyć, a najważniejszy jest efekt końcowy zakończony sukcesem projektu renowacyjnego.

Kształtka surowa przed wypałem z sygnatura Heritage Roof Tiles Sp z o.o.

Kształtki przygotowane do glazurowania
Kształtki glazurowane w kolorze zielonym

Kształtki glazurowane w kolorze brązowym

Kształtki elewacyjne lukowe układające się w okrąg

Ręczne formowanie historycznych dachówek do renowacji zabytków

Wysokie wymagania jakie stawiają Architekci i Konserwatorzy zarówno w Polsce jak i Europie Zachodniej sprawiają że jakość renowacji zabytkowych dachów staje się wyzwaniem dla specjalistów od ceramiki. Dzisiejsze wymogi co do spełnienia norm mrozoodporności, wytrzymałości na zginanie czy też niskiej nasiąkliwości dachówek to standard który musi być spełniony przez producentów dachówek ceramicznych. Poprzeczka idzie jednak w górę i wymagania rosną kiedy należy odtworzyć wiernie co do kształtu, kolorystyki, formy i struktury historyczne dachówki na obiekcie zabytkowym Tutaj wymagane jest doświadczenie, odpowiednie surowce do produkcji, ręczne uformowanie dachówki oraz jej wypał w tradycyjnym kręgowym piecu węglowym. W tym miejscu grono firm które potrafią zrealizować tego typu zlecenia znacznie się zawęża. Heritage Roof Tiles  mając mocne podstawy w ponad 30 letnim doświadczeniu Fabryki Ceramiki Budowlanej z Ostrzeszowa, dziś w branży renowacji zabytkowych dachów występuje z pozycji eksperta w dziedzinie odtwarzania historycznych dachówek ceramicznych. Zrealizowane dachy na zabytkach w Polsce i Europie oraz współpraca z branżą naukową, konserwatorską jak i sektorem wykonawczym na zabytkach pozwoliły na zdobycie doświadczenia, wiedzy i praktyki w renowacjach. Prowadzone projekty renowacyjne od ich otwarcia do zakończenie konsultowane są w oparciu o fakty historyczne. Na podstawie grubości dachówki historycznej, jej wierzchniego formowania i tzw. efektu palcowania określany jest czasookres z jakiego dachówka pochodzi, dobierana jest technologia która w najwierniejszy sposób pozwoli odtworzyć oryginał. Tak wyprodukowany i ręcznie uformowany element zostaje wysuszony i trafia do wypału w węglowym piecu. Komora pieca kręgowego, w którym ogień krąży przez 365 dni w roku, zamurowana jest na czas wypału tj.12 dni. Po wypale powolne schładzanie komory pozwala na wyjęcie wypalonej ceramiki. W ten sposób powstają bardzo wysokiej jakości dachówki produkowane w FCB Ceramika. Po przejściu kontroli produkcji, która jest też procesem manualnym dachówki mogą zostać spakowane i wysłane na inwestycję. Dowodem na najwyższą jakość są rygorystyczne badania w niezależnych laboratoriach jak Das Keramik Institut w Niemczech gdzie ceramika z Heritage Roof Tiles przekracza znacznie wymagane normy uzyskując najwyższe poziomy mrozoodporności.   

Komora kręgowego, węglowego pieca Hoffmanowskiego w FCB Ceramika.

Ręczne formowanie dachówki gotyckiej w FCB Ceramika

Historyczna dachówka gotycka, ręcznie formowana wyprodukowana w FCB Ceramika.

Renowacja wieży XIII wiecznego zamku Dewinów, Packów, Bibersteinów i Promnitzów w Żarach.

Kompleks zamkowo pałacowy w Żarach Dewinów, Packów, Bibersteinów i Promnitzów swoimi początkami sięga XIII wieku. W 2019 roku wieża zamku uległa spaleniu w pożarze jaki miał miejsce 13go października. Zabytek doczekał się jednak renowacji. W tym roku zakończone zostały prace renowacyjne i odbudowana została wieża zamku. Heritage Roof Tiles Sp z o.o. brała czynny udział w projekcie renowacyjnym i dostarczała produkowane w FCB Ceramika ręcznie formowane dachówki i gąsiory historyczne na pokrycie dachów wieży. Dachówka karpiówka historyczna ze śladami tzw. „palcowania” powierzchni oraz ręcznie formowane gąsiory, wypalane w węglowym piecu Hoffmanowskim nadały zabytkowi dawnego blasku i podkreśliły rangę historyczną prestiżowego zabytku. Prace renowacyjne prowadzone były pod nadzorem konserwatorskim. W planach miasta są kolejne etapy projektu renowacyjnego związane z pozostałymi częściami kompleksu.

Wieża zamku podczas montażu dachówki Heritage Roof Tiles

Szczyt wieży zamku podczas układania dachówki Heritage Roof Tiles

Zakończenie montażu dachówki i rozbiórka rusztowań wokół wieży.

Wieża zamku w Żarach po renowacji.

Galeria zdjęc:

https://www.facebook.com/zary.foto/photos/pcb.3890762404311253/3890752907645536/

https://www.facebook.com/zarydawniejidzis/photos/pcb.5377719132301583/5377718492301647/

Artykuł w kwartalniku Renowacje i Zabytki nr 1/2021 „Ceramiczna posadzka w kościele katedralnym w Gorzowie Wielkopolskim”

Projekt renowacji Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. został ukończony. W pierwszym etapie renowacji obiektu Heritage Roof Tiles Sp z o.o. dostarczała wyprodukowane w FCB Ceramika kształtki elewacyjne i cegły gotyckie na wieżę kościoła. Kolejnym etapem było odtworzenie historycznej posadzki ceramicznej do wnętrza świątyni. Zapraszamy do zapoznania się z historią oraz szczegółami tej ciekawej realizacji projektu renowacyjnego. Artykuł ukazał się na stronie wydawnictwa kwartalnika Renowacje i Zabytki nr 1/2021.

link do pobrania artykułu:

Heritage Roof Tiles RiZ 1 2021

 

 

Nowy katalog na nowy rok! Heritage Renowacje 2021

 

Początek Nowego Roku to czas podsumowań i analiz tego co udało się dokonać w roku poprzednim. Jako podsumowanie działań renowacyjnych przygotowany został nowy katalog z realizacji w branży renowacji zabytków z najciekawszymi realizacjami. W nowym katalogu prezentujemy odtworzenia ceramiki historycznej na dachy, elewacje, oraz produkty ceramiczne do wnętrz obiektów zabytkowych. Pokazane są elementy pierwotne jakie zostały odtworzone, a także nowe wykonane na wzór oryginału. Dachówki historyczne karpiówki, mnich mniszka a także kształtki elewacyjne i ozdobne jak i historyczne płytki posadzkowe i ścienne jakie zostały odtworzone prezentowane są na konkretnych inwestycjach i obiektach zabytkowych gdzie prowadzone były prace renowacyjne. W katalogu znalazły się także odtworzenia pieców kaflowych i tynki gliniane. Zapraszamy więc na premierę nowego katalogu i do jego obejrzenia oraz pobranie ze strony internetowej.

Renowacje Heritage_web_pl.pdf (heritageceramics.pl)

Renowacje Heritage Roof Tiles na obiektach zabytkowych w 2020 roku

Koniec roku coraz bliżej, to czas na analizy i podsumowania. Warto więc wrócić do realizacji jakie udało się wykonać w branży renowacji zabytków. Firma Heritage Roof Tiles Sp z o.o. w roku 2020 dostarczała ceramikę na potrzeby renowacji obiektów sakralnych w kraju u za granicą. Jako podsumowanie działań prezentujemy Państwu w skrócie filmowym najciekawsze zrealizowane zadania. Dachówka mnich mniszka, karpiówka historyczna oraz płytki posadzkowe a także kształtki elewacyjne i cegły wyprodukowane zostały w Fabryce Ceramiki Budowlanej w Ostrzeszowie. Ręczna produkcja ceramiki i jej wypał w węglowym piecu Hoffmanowskim zapewnił wierną rekonstrukcję architektonicznych detali oddając historyczny wygląd obiektów zabytkowych.

Dachówka ręcznie formowana Heritage Manor w nowoczesnych projektach architektonicznych

Trendy rynkowe wśród Klientów oraz Architektów powodują że do pokrycia dachu w nowoczesnych projektach poszukiwana jest oryginalna dachówka. Ostatnie realizacje inwestycji gdzie dostarczana była dachówka ręcznie formowana Heritage pokazały doskonałe połączenie nowoczesnych projektów z rustykalnym charakterem dachówki  Heritage Manor.  Projektowane bryły budynków w stylu „nowoczesnej stodoły” świetnie komponują się z nieregularną strukturą oraz niejednorodnym melanżem kolorystycznym dachówki Manor, która wypalana jest w węglowym piecu Hoffmanowskim. Prezentujemy kilka przykładów z ostatnich realizacji dachów i elewacji wykonanych przy użyciu dachówki ręcznie formowanej Heritage Manor.

Dachówka Heritage Manor Dark, realizacja w Wielkopolsce
Dachówka Heritage Manor Dark, realizacja w Wielkopolsce
Dachówka Heritage Manor Dark, realizacja w Wielkopolsce
Dach i elewacja z dachówki Heritage Manor w kolorach Buff i Medium, realizacja w Wielkopolsce
Dach i elewacja z dachówki Heritage Manor w kolorze Medium, realizacja w Wielkopolsce
Dach i elewacja z dachówki Heritage Manor w kolorach Buff , realizacja w Wielkopolsce
Dachówka Heritage Manor w kolorze Medium, realizacja w Dolnośląskim
Dachówka Heritage Manor w kolorze Medium, realizacja w Dolnośląskim
Dachówka Heritage Manor w kolorze Medium, realizacja w Dolnośląskim

Dbamy o ekologię i zdrowy Klimat!

Na budynku Fabryki Ceramiki Budowlanej Sp z o.o. „Budy” w Ostrzeszowie zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne. Dzięki temu będzie produkowana energia elektryczna ze słońca. W ten sposób przyczyniamy się do ograniczenia szkodliwych dla środowiska emisji spalin z elektrowni oraz dla lepszego zdrowszego klimatu na ziemi i przyjaznego człowiekowi środowiska naturalnego.

 

Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp z o.o. „Budy” w Ostrzeszowie
FCB Ceramika „Kaflarnia” Ostrzeszów