wrz 03 2021

Renowacja zabytkowego obiektu – od pożaru po nowy dach ceramiczny Heritage Roof Tiles

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Region Łużyce, który opiekuje się ochroną i ratowaniem obiektów zabytkowych udostępniamy fotorelację z odbudowy hełmu zabytkowego Zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach. Kompleksowy artykuł opisujący historie zniszczenia i odbudowy obiektu zaprezentowany zostanie w kwartalniku Renowacje i Zabytki nr 4/2021 dziś u nas zajawka i kilka ciekawych, historycznych zdjęć.

Przed pożarem hełm wieży Zaku Żary pokryty był blachą.

Zamek Żary przed 19.09.2019 autor zdjęcia Marcin Haładowski

Wieża zamku uległa pożarowi w dniu 13.09.2019 roku

Pożar wieży Zamku Żary autor zdjęcia Małgorzata Fudali

Zamek Żary bez hełmu wieży autor Arkadiusz Gutka

Dzięki działaniom Stowarzyszenia Region Łużyce oraz lokalnych władz samorządowych przystąpiono do odbudowy wieży.

Odbudowa hełmu wieży Zamku Żary autor zdjęcia Andrzej Buczyński

Dachówkę historyczną karpiówkę z wypału węglowego oraz ręcznie formowane gąsiory odtworzono w Heritage Roof Tiles So z o.o.

Odbudowany hełm wieży Zamku Żary po zakończeniu prac renowacyjnych, autor zdjęcia Marcin Hładowski

Więcej zdjęć oraz bardzo ciekawy artykuł opisujący historię wieży Zamku Żary wkrótce na łamach kwartalnika Renowacje i Zabytki oraz na naszych stronach internetowych i portalu społecznościowym Facebook: Heritage Architektura i Ceramika.