sie 04 2020

Kompleksowa obsługa inwestycji renowacyjnych w ceramikę na obiektach sakralnych.

Szeroka oferta renowacyjna na ceramikę wykonywaną dla obiektów sakralnych sprawia że Heritage może kompleksowo zrealizować zlecenia Inwestorów. Prezentujemy przykład kościoła z Wielkopolski gdzie Heritage dostarcza wyprodukowane w FCB Ceramika płytki elewacyjne, płytki na ołtarz kościoła, kształtki posadzkowe oraz gąsiory na ogrodzenie świątyni. 

Patrząc więc na całą ofertę renowacyjną Heritage możemy zrealizować ceramikę od dachu poprzez elewację, wnętrza, płytki ścienne i podłogowe oraz tynki gliniane i inne na specjalne zamówienia.

 

 

zdjęcie cokołu kościelnego na elewacji z widocznymi ubytkami płytek elewacyjnych

Na podstawie oryginalnych elementów odtworzone zostały płytki cokołowe w wielobarwnej kolorystyce odpowiadającej pierwotnym elementom.

Kolejnym etapem było odtworzenie płytek na obudowanie ołtarza, ambony, chrzcielnicy wewnątrz świątyni. Płytka została przygotowania zgodnie w wymiarami i kolorem pierwowzorów.

 

prototyp płytki w porównaniu z oryginałem
Zdjęcie ołtarza gdzie zostaną zastosowane płytki odtworzone w FCB Ceramika
zdjęcie prototypu kształtek posadzkowych